Plastificiranje

Proizvodni proces plastificiranja vršimo metodom elektrostatskog plastificiranja svih vrsta metala i nemetala

Elektrostatsko plastificiranje metala praškastom bojom najsuvremenija je zaštita svih vrsta metala.

Najsuvremeniji proces plastificiranja

Plastificiranje metala je metoda površinske zaštite metala od korozije koja se sastoji od:
– pripreme materijala
– površinskog nanošenja praha sa pištoljem za elektrostatsko prašenje
– polimerizacije (pečenje na 180-200 c)
– hlađenja plastificiranog materijala
– pakiranja gotove robe

Složenost plastificiranja metala ovisi o daljnjoj upotrebi proizvoda, stanja u kojem se nalazio proizvod, njegovog oblika i strukture.

Antikorozivna i dekorativna zaštita funkcionira na bazi epoxi i epoxipoliestera po RALU strukturi i specijalnim efektima sa TIGER bojama.
Uslugu vršimo u poluautomatskom pogonu koji omogućuje veliki kapacitet elektrostatskog plastificiranja, fleksibilnost, brzu izmjenu boja te visoku kvalitetu rada.
Gabariti peći za plastifikaciju metala su 3,00m x 1,60m x 1,00m.